Werkwijze trainingen

Elke organisatie is uniek en kent haar eigen uitdagingen en doelstellingen. Graag denken wij mee over de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Ook als u niet zeker weet of training en/of coaching de geschikte oplossingen zijn.

De werkwijze van Nyansa is als volgt:
1 Oriëntatie en kennismaking
2 Offerte
3 Traject
4 Evaluatie

Oriëntatie en kennismaking
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen wij de uitdagingen waar u en uw organisatie voor staan. Dit eerste gesprek vindt altijd plaats met Marion Reijerink. In haar heeft u een gesprekspartner die gewend is om veranderingstrajecten te helpen vormgeven en scherp is in het analyseren van organisatievraagstukken. Vanuit deze competenties is zij sterk in het ontwikkelen van oplossingen die echt iets veranderen.

Samen met u kijken wij naar het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Vervolgens bekijken we hoe we deze gewenste situatie kunnen bereiken en welke interventies daarvoor nodig zijn. Als training en/of coaching een geschikte interventie blijkt te zijn dan kunnen we verder met elkaar in gesprek.

Afhankelijk van het vraagstuk kan dit in het eerste gesprek duidelijk worden. Bij complexere of grotere vraagstukken kan deze eerste fase ook verschillende gesprekken in beslag nemen.

Onze trainingen zijn gebaseerd op de visie die wij hebben op mensen. Daarnaast werken wij vanuit onze vier kernwaarden.

Offerte
Op basis van de informatie vanuit de oriëntatie en kennismaking zal er een offerte worden uitgebracht met hierin het plan van aanpak met het bijbehorende kostenplaatje. Dan volgt een afspraak om de offerte persoonlijk met u door te nemen.

Traject
Vooronderzoek
Afhankelijk van het soort training kan het wenselijk zijn om vooraf een onderzoek te doen, bijvoorbeeld door het houden van interviews. Dit zal in de offerte worden meegenomen.

Persoonlijke intake
Om de leerdoelen van de deelnemers helder te krijgen houden we vooraf graag een persoonlijk intakegesprek met alle deelnemers. Dit is tevens het begin van het leerproces. In dit gesprek bespreken we het programma en werken we aan het helder krijgen van de persoonlijke leerdoelen. Ons uitgangspunt is dat deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Hiermee kunnen zij dus ook sturing geven aan hun eigen ontwikkeling.

Voor de trainer zijn deze persoonlijke intakegesprekken een belangrijke bron van informatie voor het definitieve ontwerp van de training en tijdens de training zelf. Dat maakt het mogelijk om snel de diepte in te gaan en heel gericht te werken.

Training
Kenmerkend in onze trainingen is de persoonlijke, praktische en actieve manier van werken. We zijn altijd op zoek naar werkvormen en interventies die de transfer naar de werkplek bevorderen.

Coaching
Ook persoonlijke coaching of teamcoaching kan onderdeel uitmaken van het traject.

Borging
Het is natuurlijk de bedoeling dat de training een blijvend effect heeft. Dus is de borging van de resultaten een belangrijk onderdeel van ons plan van aanpak. De opzet van de training, de werkmethoden en de interventies zijn hier allemaal op afgestemd. Ook de leidinggevende speelt hierbij een cruciale rol. In de gesprekken voorafgaand aan het traject zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Evaluatie
Bij de evaluatie gaat het om de training zelf, de ervaringen van de deelnemers en het uiteindelijke resultaat voor de onderneming. Aan het einde van een training vindt altijd een evaluatiegesprek plaats om de resultaten te bespreken. Bij langere trajecten vinden uiteraard ook tussentijdse evaluaties plaats.