Werkwijze Coaching

Traject

Een coachingstraject start met een intakegesprek. Dit eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. In dit eerste gesprek ligt de nadruk op de te behalen leerdoelen. Waar loopt u tegenaan? Wat wilt u bereiken? Vervolgens kijken we hoe we dit gaan realiseren en hoeveel sessies we denken nodig te hebben. Ook wordt gekeken welke coach het beste bij u en uw leerdoelen past. Het intakegesprek is altijd met Marion Reijerink. In principe blijft zij ook de coach. In sommige gevallen (bijvoorbeeld een vraag die hele specifieke eisen stelt) kan gekozen worden voor één van onze freelance coaches of een andere coach uit ons netwerk.

Offerte
N.a.v. het intakegesprek wordt een offerte opgesteld. Hierin staat:

  • De aanleiding (waar loop je nu tegen aan)
  • Aantal coachingssessies
  • Kosten
  • Resultaat (je leerdoelen)

 

Coachingssessies
Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 á 6 sessies van 1,5 a 2 uur. In deze sessies worden ook opdrachten gegeven om thuis en op het werk mee aan de slag te gaan. Daarnaast is er contact via e-mail in de tussenliggende periode.

De coachingssessies vinden doorgaans plaats op ons adres in Zoetermeer. Natuurlijk kan er ook gekozen worden voor een andere locatie, bijvoorbeeld bij uw bedrijf. Het gratis intakegesprek vindt plaats in Zoetermeer of omgeving.

Daarnaast kiezen wij er vaak voor om tijdens een sessie te gaan wandelen. Op deze manier is het makkelijker om even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Doordat je fysiek in beweging bent, komt er ook iets in beweging in je hoofd. Het is makkelijker om vaste gedachtepatronen te doorbreken en stil te staan bij levensvragen, persoonlijke keuzes en andere dingen die werkelijk belangrijk zijn.

Ook kunnen we kiezen voor verschillende vormen van e-coaching, zoals e-mail, telefoon, chat of skype. In het bijzonder de combinatie met e-mail komt vaak voor en is erg effectief.

Onze trainingen zijn gebaseerd op de visie die wij hebben op mensen. Daarnaast werken wij vanuit vier kernwaarden.

Evaluatie
Het traject wordt afgerond zodra u aangeeft dat u uw leerdoel(en) in de praktijk kunt brengen. Dit is meestal na 5 of 6 sessies. Tijdens het laatste gesprek evalueren we het traject en vragen we u een evaluatieformulier in te vullen. We willen graag weten wat u vond van het traject en van uw coach. Dit stelt ons ook in de gelegenheid om ons verder te ontwikkelen.