Waarden

Wij werken vanuit de volgende 4 waarden;

1.Resultaatgerichtheid

Kiezen voor Nyansa betekent ook: kiezen voor resultaat.
Wij geloven niet in eindeloze trajecten of oeverloos praten.
Analyse is belangrijk, maar alleen als middel om iets te bereiken.
Verandering begint met inzicht, maar als het daarbij blijft, verandert er niks.

Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Training en coaching zijn bedoeld om iets te veranderen: een probleem uit de weg te ruimen, prestaties te verbeteren of een droom te realiseren.
Dan moet je dat dus ook doen. En liefst binnen afzienbare tijd.
Daarom stellen wij duidelijk meetbare doelen en werken daaraan in een afgebakende periode.

Inzicht en toepassing zijn in onze optiek twee zijden van dezelfde medaille.

2.Persoonlijk leiderschap

De wind kun je niet veranderen, hoe je de zeilen zet wel.
Het is goed om met iemand te kunnen praten over wat je meemaakt in je leven. Soms gebeuren dingen die een enorme impact hebben. Wij geloven erin dat er uiteindelijk een punt komt waarin je gaat kijken “hoe nu verder?”. Door te kijken naar de factoren in de situatie waar je wel invloed op hebt en van daar uit weer verder te gaan. Dit is persoonlijk leiderschap.

3. Passie

Het is de kunst om te ontdekken wat je echt fijn vindt om te doen, waar je goed in bent. En het is de kunst om datgene wat je doet, te doen met plezier en passie. Met overtuiging en overgave.
Daar willen wij graag een bijdrage aan leveren.

Zoals Nelson Mandela zei:

“Als een man zich geroepen voelt om straatveger te zijn, moet hij straten vegen zoals Michelangelo schilderde, Beethoven muziek componeerde en Shakespeare gedichten schreef. Hij zou zo goed straten moeten vegen dat iedereen op aarde of in de hemel zou stilstaan en zeggen: daar leeft een grote stratenveger die zijn werk goed doet!”

4. Liefde & wijsheid

Wij werken vanuit liefde en oprechte betrokkenheid. Betrokkenheid bij zowel de mens, de organisatie als het resultaat. Dit wordt ook weergegeven door onze naam Nyansa wat wijsheid betekent. Belangrijke aspecten zijn terug te vinden in onze werkwijze, nl. respect, integriteit, vertrouwen, leren, begrijpen zonder te oordelen.

Daarnaast zijn onze trainingen gebaseerd op de visie die wij hebben op mensen.