Visie

Kiezen voor Nyansa, betekent kiezen voor een bepaald mensbeeld: een positief beeld.

Wij zien mensen als individuen met talent en het vermogen om op een verantwoorde manier hun eigen keuzes te maken. Dat is ons vertrekpunt en de rode draad in onze programma’s.

Nyansa gelooft in de potentie van mensen. Alle mensen. En onze insteek is om die talenten te activeren of verder te ontwikkelen. We kijken daarom niet alleen naar wat er nog niet is, of wat je nog wilt ontwikkelen. We kijken ook naar wat er al is, welke talenten er zijn, en hoe je hiermee optimaal tot je recht kunt komen.

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear in that we are powerful beyond measure.
It is our Light, not our Darkness, that most frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be?You are a child of God. Your playing small does not serve the World.
There is nothing enlightening about shrinking
so that other people won’t feel unsure around you.
We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It is not just in some of us; it is in everyone.
As we let our own Light shine,
we consciously give other people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others.”

by Marianne Williamson from A Return To Love:
Reflections on the Principles of A Course in Miracles

Daarnaast werken wij vanuit vier kernwaarden.