MBTI in teamcoaching

Betere samenwerking m.b.v. MBTI

Inleiding

Een team kan mooie samenwerkingsvormen opleveren maar ook de bron zijn van ergernis en conflict. In deze workshop ontdekt je m.b.v. de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) hoe dit werkt aan de hand van persoonlijkheidstypen.

Doel van het programma

  • Kennismaking met theorie en praktijk van MBTI;
  • Meer inzicht in je eigen persoonlijkheidsstijl en in die van anderen;
  • Inzicht in de impact van verschillende persoonlijkheidstypen en de wijze waarop je energie krijgt, informatie verzamelt, communiceert en besluiten neemt;
  • Meer begrip voor de verschillen tussen persoonlijkheidstypen;
  • Betere samenwerking tussen verschillende teamleden;
  • Inzicht in conflicten.

 

Ter voorbereiding: vragenlijst invullen

Ter voorbereiding op de workshop vragen we je een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst vraagt ca. 20 minuten. Als de vragen zijn ingevuld kan er een persoonlijk MBTI rapport worden gemaakt.

Werkwijze

Tijdens de workshop van een dag (ochtend en middag) gaan we aan de slag met theorie en praktijk aan de hand van oefeningen. Aan de hand hiervan maak je zelf een inschatting van jouw voorkeurstype. Aan het einde van de ochtend leggen we dit naast het rapport en kijken we naar de overeenkomsten en (eventuele) verschillen.

Als we een beeld hebben van de profielen van de verschillende teamleden gaan we in de middag kijken wat dit betekent voor het team. We gaan in op onderwerpen als diversiteit en samenwerking.

Materialen

Tijdens de workshop ontvang alle deelnemers hun persoonlijke rapport en een boekje over MBTI en alle MBTI persoonlijkheidstypen “Inleiding tot type”.

Opgeven

Wil je deze workshop voor jouw team? Of wil je meer informatie?
Stuur dan een mail naar info@nyansa.nl